Projekty

DBAMY O WZROK OPOLSKICH DZIECI

Badania przesiewowe wad wzroku dzieci

Mając świadomość, że dobry wzrok ma ogromne znaczenie w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii informatycznych i wirtualnej rzeczywistości, a niezdiagnozowana wada wzroku u dzieci może być przyczyną nerwowości i słabych wyników w nauce, realizujemy projekt DBAMY O WZROK OPOLSKICH DZIECI. W ramach tego projektu promujemy i nieodpłatnie wykonujemy w Opolu i na terenie województwa Opolskiego badania przesiewowe wad wzroku dzieci.

Warto podkreślić, że to członkowie Lions Club Opole i jednocześnie Lions Clubs International dołączyli do ogólnopolskiego programu przesiewowych badań wad wzroku wykonywanych nieodpłatnie przez wolontariat, którego podstawą jest nowatorski aparat Welch Allyn Spot Vision Screener zakupiony na preferencyjnych warunkach wynegocjowanych dla Lions. Aparat umożliwia szybkie i bezinwazyjne badanie, która trwa kilka sekund, wskazując 6 wad wzroku tj. krótkowzroczność, nadwzroczność, zamglony obraz, zez, nierówność źrenic i różnowzroczność. Po badaniu drukujemy wyniki, które zawierają informacje w porównaniu do norm dla danego wieku dziecka, w przypadku nieprawidłowości organizujemy nieodpłatne konsultacje u specjalistów optyków na hasło projektu i dostarczeniu wydruku z wynikami badań przesiewowych. Wyniki drukujemy na papierze jednostronnie zadrukowanym informacją o projekcie, jego organizatorach i partnerach, którzy nas wspierają.

Projekt DBAMY O WZROK OPOLSKICH DZIECI rozwijamy na terenie całego województwa Opolskiego w oparciu o dwa identyczne nowatorskie urządzenia Welch Allyn Spot Vision Screener, które zakupiliśmy dzięki finansowemu wsparciu wspaniałych darczyńców.

Każdy aparat wraz z laptopem, drukarką oraz dodatkowymi akcesoriami mieści się w dedykowanej walizce na kółkach i tworzy kompletne mobilne stanowisko do badań wzroku dzieci, z łatwością docierające do żłobków, przedszkoli i szkół, a także do domów dziecka i ośrodków pomocy społecznej.
Mobilne stanowisko do badań wzroku dzieci

Pierwsze mobilne stanowisko do badań wzroku zakupione zostało dzięki darczyńcom, tj. Fundacji PGE, Energetyce Cieplnej Opolszczyzny oraz Fundacji GÓRAŻDŻE „Aktywni w Regionie” – znajduje się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

Drugie mobilne stanowisko do badań wzroku zakupione zostało dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Opolskiego oraz darczyńcom, tj. Optyk SIEJKA, TENSOFT, NUTRICIA i ADAMIETZ  – podróżuje po wszystkich powiatach Opolszczyzny.

Koordynatorem projektu DBAMY O WZROK OPOLSKICH DZIECI jest Urszula Ciołeszyńska.


Jak to działa

 1. W ciągu kilku sekund przeszkoleni wolontariusze, którymi są w szczególności studenci Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wykonują u siedzącego pacjenta serię zdjęć nowoczesnym urządzeniem Welch Allyn Spot Vision Screener. Urządzenie umożliwia szybkie i bezinwazyjne przeprowadzenie badań wzroku pacjenta niezależnie od wieku wskazując takie wady wzroku, jak: krótkowzroczność, nadwzroczność, zamglony obraz, zez, nierówność źrenic i różnowzroczność. Nie jest wymagane stosowanie kropli rozszerzających źrenice.
 2. Wynik badania przesiewowego w postaci indywidualnego opisu badania pacjenta, który zawiera informacje o wartościach wykraczających poza prawidłowy zakres oraz ewentualne zalecenia wykonania dokładniejszych badań u specjalisty zostaje natychmiast wydrukowany i wręczony wyznaczonej osobie. Zwracamy uwagę, że badanie przesiewowe nie jest równoznaczne z diagnozą ale stanowi precyzyjną podstawę do diagnozy przez specjalistę.

Dodatkowo w ramach projektu organizujemy prelekcję na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku pod hasłem „Zdrowe oczy”, która nabiera szczególnego znaczenia przy korzystaniu z komputerów oraz nowych technologii ICT.


Obecny tryb życia i częste korzystanie z najnowszych technologii nie sprzyjają zachowaniu zdrowych oczu i dobrego wzroku. Okuliści mówią o nowym zjawisku – grożącej nam “ślepocie smartfonowej”.

W Polsce około 20% dzieci w wieku szkolnym cierpi na krótkowzroczność, czyli złe widzenie odległych przedmiotów. Na ogół powodem tej wady jest zbyt długie i zbyt częste używanie smartfonów. Dzieci patrzą na nie z małej odległości, niekiedy przez wiele godzin w ciągu dnia.

Skurcz akomodacyjny, zmęczenie oczu, bóle głowy, nasilenie krótkowzroczności – coraz więcej dzieci i młodzieży z tymi problemami pojawia się w gabinetach okulistów, którzy wiążą to z korzystaniem z małych urządzeń elektronicznych.

Oczy to nasze okno na świat – dlatego warto dbać o nie na co dzień.

Jak dbać o oczy, kilka prostych zasad i wskazówek:

 • zbyt słabe i zbyt mocne światło w pomieszczeniu może szkodzić naszym oczom,
 • staraj się, aby przy czytaniu światło padało z boku i nieco z tyłu,
 • nie siedź “z nosem” przy telewizorze,
 • jeżeli spędzasz dużo czasu przy komputerze, to często odrywaj wzrok od monitora patrząc w dal,
 • od czasu do czasu mrugaj oczami, co spowoduje lepsze ich nawilżenie,
 • w słoneczne dni zadbaj o okulary przeciwsłoneczne,
 • jeżeli już masz wadę wzroku, zadbaj o jej prawidłową korekcję, by nie obciążać wzroku bardziej.

ELEMENTARZE SZACUNKU

Lekcje szacunku w szkole – to nasza odpowiedź na hejt, przemoc i agresję

Prelekcja na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci ma na celu przygotowanie dzieci i nauczycieli do przeciwstawiania się rozpowszechnianej szeroko mowie nienawiści, hejtu, agresji i przemocy poprzez uświadamianie jak ważne jest zrozumienie podstawowego prawa każdego człowieka – do godności, co przekłada się na poczucie własnej wartości i szacunku do siebie oraz okazywania szacunku innym osobom a także środowisku naturalnemu w którym żyjemy.

Uczenie dzieci szacunku wspierane jest specjalnie opracowanymi w ramach projektu podręcznikami ELEMENTARZAMI SZACUNKU, które zostały opracowane i wydane w trzech wersjach, a mianowicie: specjalna edycja dla dzieci, dla rodziców oraz dla nauczycieli.

W czasie spotkań informacyjno-edukacyjnych, które są połączone z badaniami przesiewowymi wad wzroku dzieci, nieodpłatnie dystrybuujemy wśród uczestników: ELEMENTARZ SZACUNKU Podręcznik dla Uczniów, ELEMENTARZ SZACUNKU Podręcznik dla Rodziców oraz ELEMENTARZ SZACUNKU Podręcznik dla Nauczycieli.

Poniżej można skorzystać z naszych publikacji i obejrzeć je w całości w następujący sposób – wciskamy okładkę wybranego ELEMENTARZA SZACUNKU, po kilku sekundach pojawią się strzałki, które umożliwią przeglądanie poszczególnych stron danego podręcznika.

Nasz projekt PATRZEĆ ABY ZOBACZYĆ jest realizowany przez dwie organizacje non-profit: Polską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz Fundację Harmonia Życia, dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskich Dni dla Zdrowia – profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży”.

Nasz projekt polega na połączeniu dwóch ważnych elementów w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, a mianowicie:

 1. Zdrowe oczy – prowadzimy prelekcje na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku, która nabiera szczególnego znaczenia przy korzystaniu z komputerów oraz nowych technologii ICT. Następnie przy pomocy zakupionego w ramach projektu nowatorskiego aparatu Welch Allyn Spot Vision Screener wykonujemy na miejscu w szkołach badania przesiewowe wad wzroku dzieci, które potwierdzą stan zdrowia w odniesieniu do norm sześciu ważnych wad wzroku, w przypadku nieprawidłowości zapewnione zostaną konsultacje specjalistów.
  Należy podkreślić, że zakup kosztownego aparatu do badań przesiewowych wad wzroku oraz kompletnego wyposażenia mobilnego stanowiska do wykonywania badań w terenie był możliwy dzięki darowiznom pozyskanym od czterech firm, a mianowicie: Optyk SIEJKA, NUTRICIA, Grupa TenSoft i Grupa ADAMIETZ, którym raz jeszcze dziękujemy.
 2. Zdrowie psychiczne – prowadzimy prelekcje przygotowujące dzieci, rodziców i nauczycieli do przeciwstawiania się rozpowszechnianej mowie nienawiści, agresji i przemocy poprzez uświadamianie jak ważne jest zrozumienie podstawowego prawa każdego człowieka – do godności, co przekłada się na poczucie własnej wartości i szacunku do siebie oraz okazywania szacunku innym osobom a także środowisku naturalnemu w którym żyjemy. Uczenie dzieci szacunku wspierane będzie specjalnie opracowanymi w ramach projektu podręcznikami ELEMENTARZAMI SZACUNKU, które zostaną wydane w trzech wersjach, a mianowicie: specjalna edycja dla dzieci, dla rodziców oraz dla nauczycieli i będą nieodpłatnie dystrybuowane wśród uczestników grupy docelowej tj. dzieci, rodziców i nauczycieli.

Nasz projekt został zainaugurowany 7.10.2019 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich.

Kolejne spotkania informacyjno-edukacyjne połączone z badaniami przesiewowymi wad wzroku dzieci odbyły się w następujących szkołach podstawowych na terenie województwa opolskiego:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA w Opolu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarbimierzu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Prudniku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Prudniku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Klisinie – Głubczyce
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Oleśnie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

Planujemy kontynuować spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców, nauczycieli oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat profilaktyki zdrowego wzroku oraz zdrowia psychicznego, których celem jest edukacja oraz uświadomienie potrzeby ochrony zdrowia i wsparcia rozwoju dziecka w szkołach, we wszystkich powiatach na terenie całego województwa opolskiego.


Zapraszamy do współpracy dyrekcje szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowych w celu przeprowadzenia nieodpłatnego badania wzroku dzieci. Zgłoszenia przyjmujemy na adres ambas@ambas.org.

Pozyskujemy do współpracy wolontariuszy, których przygotujemy do wykonywania badań przesiewowych wad wzroku dzieci nowoczesnym urządzeniem Welch Allyn Spot Vision Screener. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy nasze badania są nieodpłatne. Zgłoszenia przyjmujemy na adres ambas@ambas.org.

Współpraca z Opolskim Centrum Wolontariatu ISKRA i zaangażowanie wolontariuszy do prowadzenia badań przesiewowych wad wzroku dzieci jest bardzo ważną częścią naszego projektu.

Projekt PATRZEĆ ABY ZOBACZYĆ jest realizowany przez dwie organizacje non-profit: Polską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz Fundację Harmonia Życia we współpracy z członkami Lions Club Opole, dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskich Dni dla Zdrowia – profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży”.

Współfinansowane przez Samorząd Województwa OpolskiegoOrganizatorzy Projektu:Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości KobietFundacja Harmonia ŻyciaLions Club Opole
Partnerzy Projektu: Optyk SiejkaTensoftNutriciaAdamietz